PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 12 juli 2020 Zondagsbrief 12 juli 2020
Zondag 12 juli 2020
Emmakerk


kerkdiensten Emmakerk online
Kerkdiensten Emmakerk te volgen via website Kerkdienstgemist en/of Slog TV.
De viering van a.s. zondag is weer rechtstreeks te beluisteren om 09.30 uur via de website van “kerkdienstgemist”
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
Ook wordt de dienst weer gefilmd en wordt de viering in beeld en geluid rechtstreeks op Slog TV uitgezonden zondagmorgen om 9.30 uur en herhaald op zondagavond om 19.00 uur en op maandag om 11.00 uur (Ziggo Kanaal 43, KPN, XS4ALkanaal 1401).
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering te kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze crisistijd.
U kunt de dienst rechtstreeks (of later) ook via You Tube volgen. De link is:
https://www.youtube.com/channel/UCJkHQzW3O6A65hnwizIlMlw

Kerkdienst Zondag 12 juli, Vakantiedienst
Emmakerk, voorganger: ds. H. Habekotté
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.30 uur
Uitzending Slog TV: 9.30 uur en 19.00 uur, maandag 13 juli: 11.00 uur
Collecten: Stichting Teach Nepal + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: dhr. A. van Wijk en dhr. L. Romijn (zang)

Kerkdienst Zondag 19 juli
Emmakerk, voorganger: ds. J. Kaai
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.30 uur
Uitzending Slog TV: 9.30 uur en 19.00 uur, maandag 20 juli: 11.00 uur
Collecten: Kinderen in de knel in Nederland + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Organist: dhr. K. Ruissen
Muzikale medewerking: dhr. A. van Wijk en dhr. L. Romijn (zang)

Stand van zaken gebruikersplan Emmakerk

Na een open discussie in de kerkenraadsvergadering van 22 juni j.l., waarbij zowel praktische overwegingen als overwegingen vanuit geloofsovertuiging aan de orde zijn gekomen, is de conclusie dat het voor onze gemeente te vroeg is om in juli op te starten met kerkdiensten met aanwezigheid van kerkgangers. Voor uitvaartdiensten zal een uitzondering worden gemaakt.
De volgende afspraken zijn in de kerkenraadsvergadering gemaakt:
•          Het gebruikersplan wordt verder uitgewerkt
•          Het gebruikersplan zal in augustus getoetst worden (proefdraaien)
•          Eind augustus/begin september zal de kerkenraad de kwestie opnieuw bespreken.
Een speciaal inlegvel met nadere toelichting over dit besluit wordt bijgevoegd in ‘t Kompas van juli/augustus.

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondag geef ze door aan de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).

OMZIEN naar elkaar
Laten we met elkaar meeleven in tijden van vreugde en ook van verdriet en elkaar opdragen in onze gebeden, mag Gods liefdevolle nabijheid ons vervullen met nieuw vertrouwen en vrede.
We bidden ook voor hen die leiding moeten geven in deze moeilijke tijden, dat God hen wijsheid en mededogen mag schenken.

Bloemendienst  
De bloemen zijn bezorgd bij:
-          fam. J.A. Verduijn - Timmermans, St. Amandusstraat 29, Geertruidenberg, ter attentie,
-          mevr. H. Verduijn - Kremer, Scheepswerflaan 131, Raamsdonksveer, ook ter attentie.


Mededelingen
Pastoraat in de vakantietijd:
Tijdens de vakantie van onze ds. J.P. van den Hout, van 7 juli tot en met 29 juli, kunt u voor dringende pastorale zorg terecht bij:
-          Pastoraal ouderling: Dhr. W. Wiessner,  Loddersweer 22, Raamsdonksveer, tel: 0162 – 513639 of          0637625056
-          Ds. G. v.d. Weerd, Brandestraat 6, Geertruidenberg, tel: 0162- 580137.

Vakantie koster/beheerder
Van 6 t/m 26 juli heeft onze koster/beheerder Ria Olivier vakantie. Voor afspraken kunt u contact opnemen met mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502.

Diaconale collecte zondag 12 juli 2020, Stichting Teach Nepal
Stichting Teach in Nepal is een organisatie die tot doel heeft de kinderen van Nepal een betere toekomst te geven. Kinderen in Nepal gaan vanaf hun derde jaar naar school en moeten daar al leren lezen en schrijven. Aan de vorming van hun ontwikkeling wordt nauwelijks aandacht geschonken. Dat willen zij graag veranderen en daar zijn zij al meer dan 27 jaar succesvol mee bezig. Zij doen dit door het opleiden van onderwijzers in zowel het seculiere als het christelijke onderwijs (in de kerken). Zij zijn zelfs zo ver dat er meerjarige scholingsprogramma’s gegeven kunnen worden waardoor de kennis zich steeds verder uitbreidt. De leraren bekostigen de cursussen zelf maar gezien de lage inkomens proberen ze de prijzen zo laag mogelijk te houden zodat zo veel mogelijk cursisten deel kunnen nemen. Waar nodig worden studiebeurzen verstrekt. Wilt u samen met de Stichting Teach Nepal meewerken om de kinderen in Nepal een betere toekomst te geven?
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding Stichting Teach Nepal en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!

Als u geld overmaakt naar de Kerk(C v K)middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.

Collecte voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
 
terug
 
 
 

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-09-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 05-10-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 02-11-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-12-2020 om 10.30 uur
meer details

 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.